การจัดสรรงบประมาณ

โพสต์28 มิ.ย. 2559 21:44โดยDr.Somporn Supsawat
Test-ด้วยโรงเรียนประชารัฐ ได้เข้าร่วม ประชุมตั้งแต่ วันที่ 21-22 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ แล้วนั้น บัดนี้ สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะ ตามรายละเอียดบัญชีจัดสรร ดังแนบ ทั้งนี้ ให้ทุกโรงเรียนดำเนินการบิกจ่ายงบประมาณ โดยติดต่อ ที่กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 
Comments